Sản xuất và Chất lượng

Esco điều quản một nhà máy tối tân có mặt bằng rộng 300,000 square feet với hơn 400 nhân công. Nhà máy của chúng tôi là một trong những cơ sở sản xuất thiết bị không khí sạch và tủ cấy.lớn nhất trên thế giới.
 
 
Thế mạnh của Esco bắt nguồn từ tích hợp cực điểm trên diện rộng, bởi số lượng vật liệu chất lượng hàng đầu thế giới của chúng tôi. Mọi qui trình, trừ vài ngoại lệ, được tíến hành tại nhà máy. Điều này cho phép chúng tôi đạt được chất lượng và độ tin cậy tầm cỡ thế giới. Khả năng của nhà máy chúng tôi bao gồm:
  • Kiểm tra nguyên liệu đầu vào và trữ vào kho.
  • Đúc và hàn kim loại được quản lý bằng CNC (Computer numerical control).
  • Dây chuyền phủ bột thân thiện với môi trường.
  • Phòng thí nghiệm kiểm định kết quả tráng kim loại.
  • Bộ phận lắp ráp bằng điện/điện tử.
  • Lắp ráp sản phẩm khâu cuối cùng bằng điện cơ học.
  • Kiểm tra hiệu suất thiết bị nhiều bước bằng thực tế và bằng điện học.
  • Quản lý chất lượng (QC) độc lập tại mỗi khâu của qui trình sản xuất.
  • Đóng gói.
Esco đầu tư không ngừng vào chất lượng và tính kịp thời. Liên tục phát triển chính là câu thần chú. Đội ngũ nhân viên đa chức năng từ khâu Sản xuất, R&D, Kiểm định Chất lượng, Quản lý cấp cao, được tập hợp lại thường xuyên để xem xét lại và ứng dụng những cải cách cho sự cải tiến. Esco ứng dụng quan điểm của Hệ thống Sản xuất của Toyota vào cơ sở sản xuất của mình.
 
Esco chỉ sử dụng nguyên liệu từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới. Phòng Phát triển Cung ứng của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với đối tác trong chuỗi cung ứng để tối ưu hóc sự thống nhất và chất lương. Chúng tôi tin rằng sản phẫm của chúng tôi chỉ có thể tốt nếu như các bộ phận.được sử dụng tốt.
 
Esco được điều hành dưới Hế thống Quản lý Chất lượng ISO 9001, ISO 13485 và ISO 14001 và Hệ thống Quản lý Môi trường. Cơ sở sản xuất của chúng tôi cũng được kiểm toán thường xuyên bởi các hãng độc lập như UL, NSF, và những cơ quan khác. Ngày nay, chất lương của Esco được công nhận rộng rãi trên hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.