Dịch Vụ Sau Bán Hàng

Dịch vụ kỹ sư của Esco là được đào tạo – NFS trên một phạm vi toàn diện về sự làm sạch không khí và đồ chứa, và có kiến thức đầy đủ về các tiêu chuẩn và hướng dẫn liên quan.

Làm sạch không khí và đồ chứa phải được bảo dưỡng và kiểm tra một cách thường xuyên để đảm bảo an toàn, hiệu quả và phù hợp, với các tiêu chuẩn, quy định và thực hành sản xuất sản phẩm.

Là một nhà sản xuất với các sản phẩm được chứng nhận cho tất cả các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu;

Esco đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi là hàng đầu.

Các kỹ sư của chúng tôi không chỉ chuyên về các sản phẩm và dịch của Esco, mà họ cũng được đào tạo để phục vụ bất kì thương hiệu khác. Chúng tôi không chỉ có thể kiểm tra và bảo dưỡng các sản phẩm của Esco mà còn tất cả các thiết bị làm sạch không khí và chứa đựng.

 

Cài đặt được bảo hiểm:
 1. Tủ An Toàn Sinh Học (Cấp I, II và III)
 2. Tủ Hút Khí Độc Phòng Thí Nghiệm
 3. Tủ Hút Khí Độc Không Đường Ống
 4. Tủ Cấy Vi Sinh
 5. Trạm Nghiêm Cứu Động Vật
 6. Tủ Đông Nhiệt Độ Cực Thấp
 7. Tủ Lạnh và Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm
 8. Thiết Bị Nhiệt Phòng Thí Nghiệm
 9. Tủ Ấm CO2
 10. Chu Trình Nhiệt PCR
Các Kiểm Tra Có Sẵn:
 1. Tủ Cấy Vi Sinh trên tiêu chuẩn ISO 14644 Phần 7: Separative Enclosure (Clean Air Hoods, Gloveboxes, Isolators, Mini-environments)
  1. Kiểm Tra Hạt ở mức 0.5 um
  2. Kiểm Tra Vận Tốc Luồng Không Khí
  3. Kiểm Tra Cường Độ Ánh Sáng
  4. Kiểm Tra Độ Ồn
  5. Báo Cáo Xác Nhận
 2. Tủ Hút Khí Độc Phòng Thí Nghiệm theo tiêu chuẩn ASHRAE
  1. Kiểm Tra Mặt Và Vận Tốc Xả @ 100%, 50% và 25% mở
  2. Kiểm Tra Luồng Không Khí Mẫu Khói
  3. Kiểm Tra Cường Độ Ánh Sáng
 3. Tủ Hút Khí Độc Không Đường Ống theo tiêu chuẩn ASHRAE
  1. Kiểm Tra Mặt và Vận Tốc Xả
  2. Kiểm Tra Luồng Không Khí Mẫu Khói
  3. Kiểm Tra Cường Độ Ánh Sáng
  4. Kiểm Tra Độ Ồn
 4. Tủ An Toàn Sinh Học trên tiêu chuẩn NSF 49 (Annex F), EN 12469:2000 (Phần 6 Bảng 5) hoặc CSA Z312.3-95
  1. Kiểm Tra Vận Tốc Dòng Không Khí Bên Trong
  2. Kiểm Tra Vận Tốc Dòng Không Khí Thổi Xuống
  3. Kiểm Tra Luồng Không Khí Mẫu Khói
  4. Kiểm Tra Cường Độ Chiếu Sáng
  5. Kiểm Tra Độ Ồn
  6. Báo Cáo Xác Nhận
  7. Bàn Luận Kiểm Tra KI
 5. Trạm Nghiên Cứu Động Vật
  1. Kiểm Tra Vận Tốc Dòng Không Khí
  2. Kiểm Tra Hạt Ở Mức 0.5 um (tùy chọn)
  3. Kiểm Tra Luồng Không Khí Mẫu Khói (tùy chọn)
  4. Kiểm Tra Cường Độ Chiếu Sáng (tùy chọn)
  5. Kiểm Tra Độ Ồn (tùy chọn)
  6. Bàn Luận Kiểm Tra KI (tùy chọn)
  7. Phân Tích ELISA trên Gây Dị Ứng

 

Những Phần Nguyên Bản Sẵn Có:

Bất cứ khi nào dịch vụ cũng là cần thiết và là những phần được yêu cầu, giảm thiểu thời gian chết là một mục tiêu quan trọng. Chúng tôi như là một nhà cung cấp, phân phối và cũng là nhà sản xuất nó cũng có nghĩa là chúng tôi có thể cung cấp và mang đến các phụ tùng thay thế trong một thời gian ngắn hơn nhiều so với các công ty khác. Ngoài ra, phân tích sử dụng thống kê giúp Esco dự đoán được một phần của sự sống, cho phép Esco quản lý hậu cần và giai đoạn tồn kho thích hợp trên toàn thế giới. Sự kết hợp giữa bảo trì định kì, lịch sử dữ liệu và địa lý cụ thể đảm bảo khách hàng của chúng tôi có sẵn bất cứ khi nào các dịch vụ dự kiến thông qua các bộ phận vào lao động có sẵn thông qua tổ chức bán hàng địa phương.

 

Đăng Kí, Tài Liệu và Chỉ Thị:

After Sales Service

Kiểm soát chất lượng tại Esco mở rộng từ nghiên cứu và phát triển thông qua kỹ thuật, sản xuất, vận chuyển, giao hàng và phản hồi của khách hàng. Esco duy trì một chương trình tích cực để khuyến khích đăng kí thẻ bảo hành qua đường bưu điện, email hoặc đệ trình trực tuyến để chúng tôi có thể định vị được các sản phẩm của Esco và biết họ đang sử dụng thế nào. Dữ liệu từ chương trình đăng kí bảo hành là được bảo mật và cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc có giá trị nên chúng tôi cần thông báo cho bạn biết về sản phẩm Esco của bạn.

Tất cả các sản phẩm của Esco luôn đi kèm với dãy số Series đặc biệt để nhận dạng.

Tài liệu cho tất cả các bài kiểm tra là được lưu trữ và duy trì trong tài liệu tham khảo của khách hàng.

 

Thông Tin Kỹ Thuật Trực Tuyến:

After Sales Service

Trang web hướng dẫn chuẩn bị cài đặt là rất hữu ích trước khi sản phẩm đến nơi và cài đặt. Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng khởi động, các hoạt động hướng dẫn sư dụng và hướng dẫn tham khảo nhanh chóng có sẵn bất cứ lúc nào từ thư viện trực tuyến của Esco. Một trung tâm hỗ trợ trực tuyến LiveSupport™ thông qua trang web của Esco cung cấp mở rộng giờ hoạt động. LiveSupport™ cho phép người sử dụng đối thoại trực tiếp với Esco.

 

Điều Phối Dịch Vụ:

Điều phối viên dịch vụ điều phối và hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và lên kế hoạch chăm sóc khách hàng. Là một đội ngũ dịch vụ, chúng tôi định hướng phục vụ khách hàng, với mục đích cung cấp các dịch vụ tốt nhất có thể từ đầu đến cuối.