Tủ hút không đường ống

Tủ hút không đường ống của Esco đem đến sự bảo vệ tuyệt vời cho cả người sử dụng trong phòng thí nghiệm và cả môi trường khỏi hơi độc và đang rất nhanh chóng thay thế dần cho tủ hút thông thường. Không giống như tủ hút thông thường, những tủ hút này lọc hơi hóa chất ở đầu ra và tái tuần hoàn khí sạch trực tiếp vào phòng thí nghiệm, giúp tiết kiệm điện năng cũng như bảo vệ người dùng và môi trường, rất thuận tiện khi không phải thi công những đường ống phức tạp và có tính cơ động hơn, tủ hút không đường ống là hệ thống độc lập mà không đòi hỏi phải kết nối với các hệ thống tách.