Airstream® Class III Biosafety Cabinet

Airstream® Class III Biosafety Cabinet

Xem sản phẩm khác Tủ cấy vi sinh an toàn sinh học

-    Hệ thống màng lọc khí thải kép với màng lọc ULPA chất lượng cao (theo IEST-RP-CC-001.3) ngăn chặn được >99.999% các hạt kích thước 0.1 - 0.3 micron, tốt hơn màng lọc HEPA
-    Bộ lọc khí thải kép 2 màng lọc bảo vệ tốt hơn hệ thống bảo vệ đơn 1 màng lọc gấp >100 nghìn lần
-    Vi xử lý Esco SentinelTM Silver cung cấp hình ảnh/ âm báo cho dòng khí
-    Đồng hồ chênh áp Magnehelic* được lắp ở phía sau của buồng thao tác để theo dõi áp suất âm bên trong buồng
-    Găng tay cao su tổng hợp NeopreneTM đúc liền đã được kiểm tra rò rỉ đảm bảo tối da sự bảo vệ
-    Một buồng chuyển mẫu có cửa được tích hợp với tủ, cho phép vận chuyển mẫu vật mà không có nguy cơ nhiễm môi trường nào
-    Sơn phủ lớp ISOCIDE chống khuẩn trên tất cả các bề mặt được sơn nhằm giảm thiểu nhiễm
-    Mặt trước được làm nghiêng dể đảm bảo thoải mái tiện dụng khi thao tác
-    Cabinet vận hành tại áp suất âm theo phòng thí nghiệm để ngăn chặn sự lây lan của mẫu gây bệnh ra khỏi khu vực làm việc

  • Được đăng ký bản quyền bởi Dwyer Instruments, Inc.

Model No.

External
Dimensions (mm)

Internal
Dimensions (mm)

Airflow
Velocity (Inflow)

Airflow
Velocity (Downflow)

Electrical

AC3-4B1

1665 x 850 x 2250

1340 x 560 x 650

-275 Pa(m/s) /
-1.1 Wg(fpm)

-

220-240V,AC, 50Hz,1ø

AC3-4B2

110-120V,AC, 60Hz,1ø

AC3-5B1

1970 x 850 x 2250

1645 x 560 x 650

-275 Pa inside unit(m/s) /
-1.1 Wg(fpm)

-

220-240V,AC, 50Hz,1ø

AC3-5B2

110-120V,AC, 60Hz,1ø

AC3-6B1

2275 x 850 x 2250

1950 x 560 x 650

-275 Pa inside unit(m/s) /
-1.1 Wg(fpm)

-

220-240V,AC, 50Hz,1ø

AC3-6B2

110-120V,AC, 60Hz,1ø