Thiết bị nhân gen chu trình nhiệt

Esco đưa ra lựa chọn giữa Thermal Cyclers truyền thống và Thermal cyclers thời gian thực. Các mẫu đã được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt dành cho tất cả các quá trình PCR, như Gradient PCR, Touch Dow PCR, High Throughput PCR, In Situ PCR và các loại khác, nếu dùng ống PCR thích hợp. Swift Thermal Cycler sử dụng công nghệ kiểm soát nhiệt độ cao cấp bằng tấm Peltier để đạt được hiệu quả tốt nhất.