Cảnh báo an toàn tủ BSC

-         Tất cả mọi người, người điều khiển, hoặc làm việc xung quanh thiết bị nên đọc hướng dẫn này. Đọc, hiểu sai hoặc thực hiện các chức năng không theo chỉ dẫn của hướng dẫn này có thể làm hỏng thiết bị và gây nguy hiểm cho người sử dụng.

-         Tất cả các điều chỉnh, thay đổi, bảo dưỡng phần bên trong của thiết bị phải được thực hiện bởi các kỹ thuật viên có uỷ quyền của Esco.

-         Trước khi đưa vào sử dụng, phải hiểu rõ về cách cài đặt sản phẩm và các lưu ý về môi trường làm việc, điện thế yêu cầu.

-         Trong hướng dẫn này đặc biệt chú ý tới các cảnh báo an toàn được đánh dấu bởi 

-         Nếu thiết bị được sử dụng trong chừng mực nào đó khác với chỉ dẫn ở trong hướng dẫn sử dụng này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống bảo vệ của thiết bị.