CelCulture® CO2 Incubators with Cooling System

CelCulture® CO2 Incubators with Cooling System

Xem sản phẩm khác Tủ ấm CO2

Đặc điểm chính

Dải nhiệt độ rộng hơn

Dải nhiệt độ trong khoảng từ 8°C dưới nhiệt độ phòng đến 60°C trên nhiệt độ phòng có nghĩa là ứng dụng được trải rộng hơng

Hiệu quả cao, Hệ thống làm lạnh Peltier thân thiện môi trường

Tủ ấm có hệ thống gia nhiệt và làm mát chính xác ở bên trong buồng đảm bảo chắc chắn rằng mẫu vật của bạn được an toàn từ sự thay đổi nhiệt độ.

Phương pháp tiệt trùng hoàn toàn

  • Chu trình khử trùng bằng gia nhiệt 90°C
  • Màng lọc ULPA
  • Lớp sơn phủ chống bám khuẩn ISOCIDE® độc quyền
  • Màng lọc 0.2 micron cho đường ống cấp khí

IR SENSOR MODEL WITH INTEGRATED COOLING SYSTEM

Models

Description

CCL-170-B-8-P

CelCulture Incubator, 170L, IR sensor, CO2 control, Moist Heat Decon, Peltier System, 230VAC, 50/60 Hz

CCL-170-B-9-P

CelCulture Incubator, 170L, IR sensor, CO2 control, Moist Heat Decon, Peltier System, 115VAC, 50/60 Hz

CCL-240-B-8-P

CelCulture Incubator, 240L, IR sensor, CO2 control, Moist Heat Decon, Peltier System, 230VAC, 50/60 Hz

CCL-240-B-9-P

CelCulture Incubator, 240L, IR sensor, CO2 control, Moist Heat Decon, Peltier System, 115VAC, 50/60 Hz

 

SUPPRESSED O2 MODEL WITH INTEGRATED COOLING SYSTEM

Models

Description

CCL-170-T-8-P

CelCulture Incubator, 170L, IR sensor, CO2 control, O2 control, Moist Heat Decon, Peltier System, 230VAC, 50/60 Hz

CCL-170-T-9-P

CelCulture Incubator, 170L, IR sensor, CO2 control, O2 control, Moist Heat Decon, Peltier System, 115VAC, 50/60 Hz

CCL-240-T-8-P

CelCulture Incubator, 240L, IR sensor, CO2 control, O2 control, Moist Heat Decon, Peltier System, 230VAC, 50/60 Hz

CCL-240-T-9-P

CelCulture Incubator, 240L, IR sensor, CO2 control, O2 control, Moist Heat Decon, Peltier System, 115VAC, 50/60 Hz

 

Options
    •    COA-1001 : Humidity Display, Factory Installed
    •    COA-1001-F : Humidity Display, Field Install Kit
    •    COA-1002 : CO2 Backup (Tank Switcher), Factory Installed
    •    COA-1002-F : CO2 Backup (Tank Switcher), Field Installed
    •    COA-1004 : Reversed Door Swing, Factory Installed
    •    COA-1005 : Analog Outputs, Factory Installed
    •    COA-1005-F : Analog Outputs, Field Installed
    •    COA-1006 : Sealed Inner Door Kit  for 170L (4 Glass Doors With Latches), Factory Installed
    •    COA-1006-F : Sealed Inner Door Kit (4 Glass Doors With Latches), Field Installed
    •    COA-1007 : N2 Backup (Tank Switcher), Factory Installed
    •    COA-1007-F : N2 Backup (Tank Switcher), Factory Installed

Accessories
    •    COA-2001-F : Roller Base (170L)
    •    COA-2002-F : Floor Stand 200mm (8.0") With Adjustable Feet (170L)
    •    COA-2003-F : Floor Stand 700mm (27.6") With Casters (170L)
    •    COA-2005-F : 2-Stage Gas Regulator for CO2/N2
                                  Choose One of The Connectors Below:
                                  1080588 - CGA 320 Connector (US Standard)
                                  1080589 - BP-BS34-#8-NT4 Connector (British Standard)
                                  1080590 - G5/8-RH Connector (China Standard)
    •    COA-2007-F : Extra Shelf (170L, Stainless Steel)
    •    COA-2008-F : Stacking Kit (One Set Included With Every Unit Purchased)
    •    COA-2010-F : Electronic CO2 Analyzer, For CO2/O2 Temp Measurement (With Temp. Probe)
    •    COA-2016-F : Electronic CO2 + O2 Analyzer, For CO2/O2 Temp Measurement (With Temp. Probe)
    •    COA-2017-F : Electronic CO2 + O2 + RH Analyzer, For CO2/O2/RH/Temp Measurement
                               (With Temp. Probe)
    •    COA-2011-F : IQ/OQ Documentation
    •    COA-2012-F : 6" Chart Recorder, Temp, 115/230VAC 50/60HZ
    •    COA-2013-F : 8" Chart Recorder, Temp/Temp, 115/230VAC 50/60HZ
    •    COA-2014-F : 6" Chart Recorder, Temp/RH, 115/230VAC 50/60HZ
    •    COA-2015-F : Inner Door Shelving Kit (4 Sets With Total 12 Mini Shelves For One Incubator)
    •    5250001 : Voyager Software Kit