Airstream® Gen 3 Laminar Flow Clean Benches, Vertical (Glass Side Wall)

Airstream® Gen 3 Laminar Flow Clean Benches, Vertical (Glass Side Wall)
 • SentinelTM Gold Microprocessor Controller sẽ hiện thị tất cả các thông tin an toàn trên một màn hình.
 • Thiết kế Spill-retaining worktop sẽ đảm bảo ngăn chặn sự cố vô tình tràn chất lỏng.
 • Bột phủ ISOCIDETM (tẩm bạc) giúp ức chế sự tăng trưởng của vi sinh vật để cải thiện an toàn.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả lên tới 70% với động cơ DC ECM so với động cơ AC; cung cấp luồng không khí ổn định, mặc dù biến động điện áp và tải bộ lọc.
 • Có các tính năng mới nhưng vẫn duy trì hiệu suất tuyệt vời, nhưng ở tiếng ồn thấp chỉ 54.5 dBA.
 • Lọc HEPA tạo ra chất lượng lọc hiệu quả 10x tạo ra khu vực làm việc theo tiêu chuẩn ISO Cấp 3 thay cho tiêu chuẩn công nghiệp ISO cấp 5.
 • Mỗi tủ cấy vô trùng là được nhà máy kiểm trang riêng về sự an toàn và hiệu quả để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
 • Tất cả các thành phần là tương thích với phòng sạch.
 • Tủ Cấy Vô Trùng Esco Airstream là đã được xét nghiệm chéo và bảo vệ sản phẩm bằng phương pháp kiểm tra vi sinh được nhận nuôi từ EN12469.
Model No. External Dimensions Internal Dimensions Airflow Velocity Electrical
A B C A B C
LVG-3_G-F8

1035 x 784 x 1270 mm

(40.8” x 30.8” x 50.0”)

---- ----

917 x 688 x 689 mm

(36.1” x 27.0” x 27.1”)

---- ----

0.45 m/s

(90) fpm

at initial set point

230 V

50/60 Hz

LVG-3_G-F9

115V

50/60 Hz

LVG-4_G-F8

1340 x 784 x 1270 mm

(52.8” x 30.8” x 50.0”)

----

1340 x 784 x 1645 mm

(52.8” x 30.8” x 64.8")

1222 x 688 x 689 mm

(48.1” x 27.0” x 27.1”)

----

1222 x 688 x 876 mm

(48.1” x 27.0” x 34.4”)

230 V

50/60 Hz

LVG-4_G-F9

115V

50/60 Hz

LVG-5_G-F8

1645 x 784 x 1270 mm

(64.8” x 30.8” x 50.0”)

---- ----

1527 x 688 x 689 mm

(60.1” x 27.0” x 27.1”)

---- ----

230 V

50/60 Hz

LVG-5_G-F9

115V

50/60 Hz

LVG-6_G-F8

1950 x 784 x 1270 mm

(76.8” x 30.8” x 50.0”)

----

1950 x 784  x 1645 mm

(76.8” x 30.8” x 64.8”)

1832 x 688 x 689 mm

(72.1” x 27.0” x 27.1”)

----

1832 x 688 x 876 mm

(72.0” x 27.0” x 34.4”)

230 V

50/60 Hz

LVG-6_G-F9 115V

 

50/60 Hz
LVG-8_G-F8 ---- ----

2520 x 784 x 1645 mm

(99.2” x 30.8” x 64.8”)

---- ----

2402 x 688 x 876 mm

(95.0” x 27.0” x 34.4”)

230 V

50/60 Hz

LVG-8_G-F9

115V

50/60 Hz

Esco cung cấp một loạt các sự lựa chọn và phụ tùng để đáp ứng các ứng dụng địa phương. Liên hệ với Esco hoặc văn phòng bán hàng đại diện ở địa phương để đặt hàng.

Support Stands

 • Fixed height, available in 28” or 34”
  • with leveling feet
  • with caster wheels
 • Telescopic, adjustable height
  • with leveling feet, 660 mm to 960 mm (26" to 37.8"), 25 mm (1") increment
  • with caster wheels, 660 mm to 880 mm (26" to 374.6"), 25 mm (1") increment

Electrical Outlets

 • GFCI Electrical Outlet

Work Zone

 • UV Lamp
 • Stainless Steel IV Bar
  • Maximum load is 6kg (13lbs) total
 • Polycarbonate Front Cover
  • custom-made for specific laminar flow cabinet model (see brochure)
 • Prefilter
  • extends the life of the main ULPA filter

More Cabinet Accessories

 • Hydrogen Peroxide Decontamination Kit
  •  connects to VHP/HPV generator
  •  VHP In Port
  •  VHP Out Top Box for cabinets without exhaust collar installed
 • Germicidal UV lamp, 253.7nm wavelength
  • with timer to optimize lamp life and specific species exposure need
 • PVC Arm Rest, 712mm (28”) size
  • easy to clean and provides maximum operator comfortable, 712mm standard size
 • Ergonomic Lab Chair, adjustable 395 to 490mm (15.6” to 19.3) height
 • Laboratory grade, ISO Class 5 rated
  • Alcohol resistant
 • Ergonomic Foot Rest
  • Improves working posture
  • Adjustable height with anti-skid coating and chemical finish
 • Service Fixtures
  • universal type service fixture
 • Exhaust Ducting
  • Tri-safe exhaust collar with alarm
  • Thimble exhaust collar
  • Exhaust Damper
  • Anti-blowback valve