Tủ vô trùng Laminar

Esco dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực tủ cấy vô trùng cao cấp cung cấp cho thị trường khoa học đời sống toàn cầu. Từ năm 1978, Esco đã lắp đặt hàng chục ngàn tủ cấy vô trùng mang lại bảo vệ tin cậy cho mẫu vật và quy trình làm việc cho vô số ứng dụng. Tủ cấy vô trùng Esco là sự lựa chọn cao cấp cho nhà nghiên cứu sáng suốt, cung cấp sự kết hợp của giá trị, kết cấu chất lượng cao, độ ồn vận hành thấp, và dòng sản phẩm rộng rãi phù hợp tất cả ngân sách.