Chi nhánh Esco Việt Nam

Esco Việt Nam là một chi nhánh của tập đoàn Esco. Được thành lập vào tháng 5/2011, Esco Việt Nam với tôn chỉ phục vụ với dịch vụ tốt nhất tới khách hàng, chúng tôi cam kết hỗ trợ cho các sản phẩm của Esco được phân phối ở thị trường Việt Nam với dịch vụ tốt nhất. Với các sản phẩm đang trong thời gian bảo hành chúng tôi hoàn toàn miễn phí các dịch vụ sửa chữa, kiểm tra định kỳ.
Hi vọng nhận được sự giúp đỡ từ quý khách hàng.
Esco - World Class, World Wide

- Hanoi: 7th Floor, No. 8, Alley 15, Trung Kinh Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam


- Ho Chi Minh: No. 14 - Lot G3, Street No. 53, Tan Quy Dong Settlements,Tan Phong Ward, District 7, HCMC, Vietnam