Fume Scrubber

 Fume Scrubber
  • Hiệu quả xử lý hoàn hảo: kết quả xử lí khí lên tới 95 -98% hiệu quả với hầu hết các loại muối hòa tan trong nước và các hơi khí cơ bản
  • Lâu bền: Toàn bộ hệ thống được làm bằng hợp chất polypropylene
  • Nhỏ gọn: đóng gói, bộ phun sương và bộ khử được lắp ngay phía trên của tủ hút khí độc, bơm và bể chứa được lắp trong tủ. Sự thiết kế vượt trội này tạo không gian tối thiểu cần thiết để lắp hệ thống trung hòa và xử lí khí.

 

Model No. Description
EFS-001-4 Envirosafe Fume Scrubber for Esco Fume Hoods, 4ft/1.2m
EFS-001-5 Envirosafe Fume Scrubber for Esco Fume Hoods, 5ft/1.5m
EFS-001-6 Envirosafe Fume Scrubber for Esco Fume Hoods, 6ft/1.8m