HỘI THẢO "NHẬN THỨC AN TOÀN SINH HỌC" TẠI TTYTDP TỈNH LÂM ĐỒNG NGÀY 28/08/2015


Sep 16, 2015

HỘI THẢO "NHẬN THỨC AN TOÀN SINH HỌC" TẠI TTYTDP TỈNH LÂM ĐỒNG NGÀY 28/08/2015

Ngày 28/08 vừa qua, Công ty TNHH Esco Việt Nam đã phối hợp với Công ty TNHH Nguyên Anh tổ chức buổi Hội thảo "Nhận thức an toàn sinh học và hướng dẫn thao tác hiệu quả đối với tủ ATSH, tủ cấy vi sinh của Esco" tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lâm Đồng.

Đây là một chương trình đào tạo, chia sẻ kiến thức về lĩnh vực an toàn sinh học được hợp tác giữa Esco Việt Nam và các khoa công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, hóa học của các trường đại học, các ngành công nghiệp và các khoa sinh học, vi sinh của các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng ở các tỉnh trên toàn Việt Nam.

Mục đích hội thảo là để trang bị, chia sẻ những kiến thức nền tảng với các sinh viên/bác sĩ/kỹ thuật viên trong lĩnh vực sinh học, giúp mọi người hiểu rõ, phân loại và chọn lựa các thiết bị theo ứng dụng cụ thể, các bước chuẩn bị đồ bảo hộ trước khi thao tác, làm quen với một số thiết bị tủ an toàn sinh học (ATSH) và các bước thao tác với tủ ATSH sao cho an toàn và đúng đắn.

Buổi hội thảo đã thu hút gần 50 học viên từ các trung tâm y tế, bệnh viện trong tỉnh Lâm Đồng đến tham dự.

Người thuyết trình của hội thảo là Tiến sĩ Huỳnh Kim Thọ (John), hiện công tác tại trụ sở chính Esco Singapore và đồng thời là quản lý văn phòng Esco Việt Nam Hồ Chí Minh.

Thông qua chương trình này, Esco Việt Nam mong muốn sẽ góp một phần nhỏ vào việc nâng cao nhận thức về vấn đề an toàn sinh học của những người sử dụng trực tiếp các loại tủ cấy vi sinh, tủ an toàn sinh học của Esco.