HỘI THẢO "NHẬN THỨC AN TOÀN SINH HỌC" TẠI ĐẠI HỌC NHA TRANG


Nov 16, 2015

HỘI THẢO "NHẬN THỨC AN TOÀN SINH HỌC" TẠI ĐẠI HỌC NHA TRANG

Với mục tiêu chia sẻ kiến thức về lĩnh vực an toàn sinh học đến các trường đại học tại Việt Nam, vào ngày 06/11 Công ty TNHH Esco Việt Nam đã tổ chức buổi Hội thảo "Nhận thức an toàn sinh học và hướng dẫn thao tác hiệu quả đối với tủ ATSH, tủ cấy vi sinh của Esco" tại Đại học Nha Trang.

Hội thảo này là một chương trình đào tạo, chia sẻ kiến thức về lĩnh vực an toàn sinh học được hợp tác giữa Esco Việt Nam và các khoa công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, hóa học của các trường đại học, các ngành công nghiệp và các khoa sinh học, vi sinh của các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng ở các tỉnh trên toàn Việt Nam.

Buổi hội thảo đã thu hút hơn 30 học viên là các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh đang công tác và học tập tại trường Đại học Nha Trang.

Tại buổi hội thảo, Tiến sĩ Huỳnh Kim Thọ (John) đã chia sẻ những kiến thức nền tảng giúp mọi người hiểu rõ, phân loại và chọn lựa các thiết bị theo ứng dụng cụ thể, các bước chuẩn bị đồ bảo hộ trước khi thao tác, làm quen với một số thiết bị tủ an toàn sinh học (ATSH) và các bước thao tác với tủ ATSH sao cho an toàn và đúng đắn.

Esco Việt Nam mong muốn sẽ góp một phần nhỏ vào việc nâng cao nhận thức về vấn đề an toàn sinh học của những người sử dụng trực tiếp các loại tủ cấy vi sinh, tủ an toàn sinh học của Esco thông qua chương trình này.