Lựa chọn thiết bị thông gió khép kín dễ dàng hơn với phần mềm LVES


Mar 30, 2016

Lựa chọn thiết bị thông gió khép kín dễ dàng hơn với phần mềm LVES

 

Phần mềm lựa chọn thiết bị thông gió khép kín phòng thí nghiệm là một phương thức mới dễ dàng giúp bạn lựa chọn đúng thiết bị thông gió cho phòng thí nghiệm của bạn. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ sử dụng đúng loại tủ nhằm cung cấp sự bảo vệ mà bạn cần.

Phần mềm sẽ hướng dẫn bạn tìm đến đúng thiết bị như Tủ an toàn sinh học, Tủ cấy vi sinh, Tủ thao tác với động vật, và Tủ hút khí độc, sau khi bạn trả lời các câu hỏi liên quan đến ứng dụng bạn đang làm việc.

Phần mềm bao gồm giới thiệu sản phẩm, tính năng sản phẩm, các dòng model, và thậm chí cho phép bạn tải về catalogue của sản phẩm.

Bạn có thể tải phần mềm này trên iTunes tại liên kết sau:

https://itunes.apple.com/us/app/lves/id953929347?mt=8

Các phần mềm khác của Esco:

Bạn có thể tải về tất cả các phần mềm khác bằng cách nhấp vào “Xem thêm ứng dụng của Công ty này”.