Các sản phẩm tủ ấm của Esco Medical nay đã được đăng ký SMDR (Cơ quan đăng ký thiết bị Y tế Singapore)


Oct 17, 2016

Các sản phẩm tủ ấm của Esco Medical nay đã được đăng ký SMDR (Cơ quan đăng ký thiết bị Y tế Singapore)

Tủ ấm Miri® Time-Lapse và tủ ấm Miri® nhiều ngăn của Esco hiện đã được đăng ký tại Cơ quan đăng ký thiết bị Y tế Singapore (SMDR), là cơ sở dữ liệu về tất cả các thiết bị y tế được đăng ký để sử dụng đối với con người theo Đạo luật Sản phẩm Y tế Singapore (Quy định về thiết bị y tế). Điều này là minh chứng rõ ràng cho thấy các sản phẩm tủ ấm của Esco Medical đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu suất làm việc.

Tủ ấm Miri TL và Miri là loại tủ ấm CO2 để bàn có sáu (6) buồng riêng biệt với hệ thống điều chỉnh nhiệt độ độc lập nhằm đảm bảo điều kiện phát triển phôi tối ưu. Tủ ấm Miri TL với kính hiển vi và máy ảnh được tích hợp sẵn phát ra hình ảnh nhằm theo dõi và đánh giá phôi. Cả 2 loại tủ ấm này đều được lắp sẵn thiết bị trộn khí, tuần hoàn khí, màng lọc HEPA-VOC và đèn UV.

 

Về Đạo luật Sản phẩm Y tế Singapore (HPA)

Đạo luật Sản phẩm Y tế được giới thiệu vào năm 2007 với các mục đích sau: cung cấp cho việc phân loại sản phẩm y tế phù hợp với các đặc điểm và mục đích sử dụng khác nhau; cung cấp khuôn khổ với một phương thức tiếp cận thống nhất cho việc đăng ký sản phẩm y tế; và các quy định về sản xuất, nhập khẩu, cung cấp, lưu trữ, trình bày và quảng bá sản phẩm y tế cho phép đối với từng loại sản phẩm y tế được đăng ký và được quy định bởi tài liệu tham khảo về công thức, thành phần, đặc điểm kỹ thuật thiết kế, chất lượng, an toàn và hiệu quả của sản phẩm và trong khuôn khổ được cung cấp bởi Đạo luật này; và quy định các tiêu chuẩn cho các sản phẩm sức khỏe liên quan đến công thức, thành phần, đặc điểm kỹ thuật thiết kế, chất lượng, an toàn, hiệu quả và trình bày của sản phẩm.

 

Về Esco Medical

Esco Medical là nhà sản xuất hàng đầu và sáng tạo trong lĩnh vực thiết bị chất lượng cao như tủ ấm nuôi phôi dài hạn, trạm làm việc hỗ trợ sinh sản (ART), bàn chống rung, tủ ấm Time-Lapse và vẫn đang liên tục phát triển các công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành công nghiệp IVF. Hầu hết các sản phẩm được thiết kế tại Đan Mạch và được sản xuất ở