Esco được đề cử Giải thưởng các thương hiệu uy tín Singapore (SPBA) – Vinh danh các thương hiệu nổi tiếng


Nov 09, 2016

Esco được đề cử Giải thưởng các thương hiệu uy tín Singapore (SPBA) – Vinh danh các thương hiệu nổi tiếng

Đó là vinh dự lớn nhất của chúng tôi khi trở thành Người chiến thắng chung cuộc tại Giải thưởng Thương hiệu Uy tín của Singapore – Thương hiệu khu vực trong ba năm liên tiếp - 2014, 2015 và 2016. Cùng với việc được đề cử Giải thưởng các thương hiệu uy tín Singapore (SPBA) – Vinh danh các thương hiệu nổi tiếng, những thành tựu trên là sự xác nhận cho niềm tin vững chắc của Esco trong việc xây dựng thương hiệu, và là sự công nhận đối với các nỗ lực quốc tế của chúng tôi cùng với sự phát triển nhanh chóng của công ty tại các thị trường nước ngoài trong suốt những năm qua.

 

Esco đã trở thành một trong những nhà sản xuất chính trong ngành công nghiệp khoa học đời sống không chỉ vì tầm nhìn của chúng tôi về việc tạo nên một thế giới an toàn hơn, khỏe mạnh hơn và là một nơi tốt hơn để sinh sống. Esco còn có tầm nhìn về một thế giới nơi mà tất cả các quốc gia đang phát triển phải tự cung tự cấp, là nơi có khả năng tiếp cận với các hệ thống y tế chất lượng cao. Chúng tôi đón lấy từng cơ hội nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội bằng việc cung cấp công nghệ phục vụ khám phá khoa học, thực hành lâm sàng và sản xuất dược phẩm. Chúng tôi hỗ trợ các công ty mới thành lập thông qua bộ phận đầu tư chiến lược Esco Ventures, nhắm vào sự phát triển của mỗi doanh nghiệp từ những ý tưởng sáng tạo, cải tiến và thương mại hóa, và cuối cùng là để thành công trên thị trường.

 

Hiện nay, Esco là một công ty về thiết bị khoa học đời sống nổi tiếng, với các công ty con và đối tác tại hơn 100 quốc gia. Hiển nhiên, chiến lược xây dựng thương hiệu của chúng tôi đã đưa ra một nhận thức rõ ràng về thương hiệu giúp phân biệt chúng tôi với các đối thủ tại các thị trường nước ngoài. Thông qua việc phát triển thương hiệu liên tục và tăng hiệu quả kinh doanh, Esco chứng minh rằng các sáng kiến của chúng tôi trong việc cải thiện sản phẩm trong những năm qua đã vượt ngoài mong đợi.

 

Eso cam kết giữ vững lời hứa về các thế hệ sản phẩm tiếp theo.

 

Điều này đánh dấu một năm thành công nữa của Esco. . Xin chúc mừng!