ESCO được chứng nhận bởi NEBB về Thử nghiệm hiệu suất phòng sạch


Apr 19, 2017

ESCO được chứng nhận bởi NEBB về Thử nghiệm hiệu suất phòng sạch

Gần đây, Esco đã được chứng nhận từ Văn phòng Cải cách Môi trường Quốc gia Australia (viết tắt là NEBB) về Thử nghiệm hiệu suất phòng sạch và Hệ thống phòng sạch. Ngoài ra, Poh Seah Seow, Giám đốc kỹ thuật của Esco, cũng đã được chứng nhận là Chuyên gia bởi tổ chức này.

Esco và Ông Seow đã được công nhận là những chuyên gia có trình độ cao, có thể đánh giá được mức độ hiệu quả của hệ thống và cung cấp những giải pháp chuyên nghiệp cho chủ doanh nghiệp. Chứng nhận của NEBB là một bằng chứng cụ thể cho thấy năng lực hoạt động của chúng tôi theo tiêu chuẩn vận hành của NEBB.

Đây cũng là một bằng chứng rằng ESCO đã duy trì được những tiêu chuẩn cao và giữ vững được lời hứa trở thành một Công ty cung cấp Dịch vụ Tuyệt vời.

NEBB Australia, đăng ký hoạt động từ NEBB USA, là tổ chức chuyên thực hiện và nâng cao những tiêu chuẩn công nghiệp, quy trình và chuyên môn về vận hành với những quy định khác nhau liên quan đến hệ thống môi trường, bao gồm: Thử nghiệm, điều chỉnh và cân bằng không khí và hệ thống thủy điện – TAB, Thử nghiệm hiệu suất phòng sạch – CPT, Vận hành hệ thống xây dựng – BSC, Tái vận hành những tòa nhà sẵn có – RCx, Thử nghiệm Tủ hút – FHT, Đo lường âm thanh và rung động – S&V, Thử nghiệm Cấu trúc tổng thể - BET

Nguồn:

1NEBB Australia, About us, Retrieved on April 19, 2017 from http://www.nebbaustralia.org.au/about-us.aspx