ESCO Vietnam đồng tài trợ cho Hội nghị Vô sinh - Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản lần VI 2017 do HOSREM tổ chức 16/04/2017


Apr 28, 2017

ESCO Vietnam đồng tài trợ cho Hội nghị Vô sinh - Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản lần VI 2017 do HOSREM tổ chức 16/04/2017

"Hội nghị Vô sinh và Kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản" là một trong ba sự kiện quan trọng trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản được Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP HCM (viết tắt là HOSREM) đứng ra tổ chức từ ngày 14/4 đên 16/4/2017, tại KS. Prince Saigon và KS. Reverie (Times Square Saigon) nhân kỷ niệm 20 năm IVF Việt Nam (1997-2017).

Hội nghị diễn ra vào ngày 16/04/2017, gồm các bài tổng quan và các báo cáo cập nhật kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng đồng thời thảo luận về các vấn đề trong vô sinh và kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. 

Esco Việt Nam tham gia Hội nghị với tư cách là nhà đồng tài trợ cho chương trình. Tại đây, Esco Việt Nam phối hợp với Toàn Anh Company giới thiệu và trưng bày Catalogue và các thiết bị y tế do Esco sản xuất, bao gồm: tủ Miri®TL, tủ Miri Incubator và phụ kiện đi kèm.

Thông tin chi tiết về tủ Miri®TL: http://vn.escoglobal.com/product/MRI-TL/

và tủ Miri Incubator http://vn.escoglobal.com/product/MRI-6A10/