Esco sẽ tài trợ cho Hội nghi dược phẩm Singapore lần thứ 21


Jul 13, 2011

Esco sẽ tài trợ cho Hội nghi dược phẩm Singapore lần thứ 21

Hội nghi dược phẩm Singapore lần thứ 21, được tổ chức tại tháp Sheraton vào ngày 16-17/7/2011. Hội nghị sẽ trình bày các cải tiến mới nhất về lĩnh vực dược phẩm với sự trình bày của các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực dược phẩm.
Nhiệm vụ của PPS là cung cấp dịch vụ sức khoẻ và dược phẩm tốt nhất đến người dân Singapore.