Cẩm nang an toàn sinh học phòng thí nghiệm


Jul 18, 2011

Cẩm nang an toàn sinh học phòng thí nghiệm

“Cẩm nang an toàn sinh học phòng thí nghiệm" của Tổ chức Y tế Thế giới tái bản lần thứ 3, năm 2004 là một tài liệu hữu ích cho cán bộ chuyên môn làm việc trong phòng thí nghiệm, người trợ giúp cũng như cán bộ quản lý phòng thí nghiệm.

Hiện nay, nhiều bệnh truyền nhiễm đang nổi lên thành vấn đề y tế công cộng trên toàn cầu như H1N1, SARS, Ebola, AIDS ... cùng với sự giao lưu kinh tế, xã hội trong xu thế hội nhập toàn cầu thì vấn đề an toàn sinh học nói chung và trong phòng thí nghiệm cần quan tâm hơn.

Mong rằng tài liệu sẽ giúp ích cho công tác an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm ở Việt Nam và xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn ý kiến góp ý và bổ sung của các bạn đồng nghiệp. Sách xuất bản tại nhà xuất bản Đại học
link download : http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Vietnamese_Biosafety%20Manualweb.pdf