Họp mặt đại diện toàn cầu hàng năm Esco lần thứ nhất 2011


Sep 29, 2011

Họp mặt đại diện toàn cầu hàng năm Esco lần thứ nhất 2011

Họp mặt đại diện toàn cầu hàng năm Esco lần thứ nhất2011
Đại diện của các văn phòng Esco trên toàn cầu bao gồm : Hoa Kỳ, Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, Bharain, và BinTan - Nam Dương , đã tham dự cuộc họp mặt toàn cầu hàng năm lần thứ nhất của Esco vào ngay 11 -13 tháng 8 vừa qua tại Singapore.
Mục đích chính của cuộc gặp mặt là định hướng lại các mục tiêu đề ra, chia sẻ và học hỏi từ các đại diện hoàn thành tốt, hình thành phương hướng phát triển sản phẩm, và định hướng để Esco trử thành một thể thóng nhất trong tương lai. Đó là những mục đích được thông qua thảo luận, trao đổi thực tế giữa những thành viên tham gia.
Chương trình cũng tổ chức một chuyến tham quan nhà máy hai ngày, để tạo cơ hội cho những người tham gia được biết đến các sản phẩm chưa xuất hiện trên thị trường, điều này cho phép các vị khách có được thông tin về sản phẩm và phản hồi để có được các giải phá tốt nhất cho khách hàng.
Cuộc họp kết thúc sau ba ngày với bữa tối trang trọng tại Singapore.
Nhìn chung, cuộc họp kết thúc thành công. Các đại diện của esco được trang bị các kiến thức về sản phẩm và dịch vụ, quan trọng hơn chúng tôi có được tầm nhìn nhất quán trên toàn cầu