Đã có chứng nhận của TIS cho tủ sấy đối lưu của Esco


Oct 21, 2011

Đã có chứng nhận của TIS cho tủ sấy đối lưu của Esco

Đáng tin cậy, hoạt động ổn định với độ đồng đều nhiệt độ cao là điều kiện cần thiết cho một tủ sấy với hiệu suất tuyệt vời. Đó cũng là lý do vì sao tủ sấy của Esco không chỉ được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 12880 mà còn được chứng nhận và hiệu chuẩn bởi Testo Industrial Services GmbH (TIS).
TIS là một phòng thí nghiệm chuyên hiệu chuẩn của Đức được chứng nhận hoạt động theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Các phương pháp hiệu chuẩn được thực hiện bởi TIS theo tiêu chuẩn DIN 12880. Tiêu chuẩn này quy định việc hiệu chuẩn cho các tủ sấy và lò nung với yêu cầu cho độ đồng đều nhiệt độ lên tới thưc hiện 27 điểm đo cùng lúc.
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức OFA của Esco được chế tạo từ các linh kiện chất lượng cao. Với quạt sản xuất bởi nhà sản xuất empast từ Đức để tạo ra dòng khí đồng nhất và phù hợp, kết hợp với 4 vùng gia nhiệt bằng áo khí đảm bảo nhiệt độ gia nhiệt đồng đều và hiệu quả. Đảm bảo cho các chứng nhận chất lượng cao cấp.