Chào đón năm mới 2012


Jan 31, 2012

Chào đón năm mới 2012

Mỗi năm mới tới là cơ hội mới cho chúng ta làm việc tốt hơn năm trước, năm 2012, Esco tiếp tục theo đuổi phát triển các sản phẩm mới và cải tiến các sản phẩm đã có. Năm nay, Esco tiếp tục cho ra đời các sản phẩm mới Frontier™ Duo thế hệ thứ 2, NordicSafe® Low Noise Class II MSC, và tủ ấm CelCulture® CO2 Incubator với  Suppressed O2, ngoài ra đã chứng nhận TIS cho tủ ấm Isotherm® Forced Convection.
Bên cạnh đó Esco đã thực thi và đổi mới chứng chỉ ISO 9001 và 14001 cho Esco Singapore và Esco Bintan, Indonesia.
Để thêm vào danh sách này là các sản phẩm mới và các chứng nhận có được có thể chỉ trong hơn hai tháng nỗ lực, ví dụ như The Labculture® Class II Type B2 (LB2) thế hệ thứ 2 với những cải tiến đáng kể về thiết kế cũng như các bộ phận. LB2 G2, như cách chúng tôi gọi nó được cải tiến đáng kể về hiệu suất năng lượng, giảm khí thải, tiếng ồn để hoạt động êm ái, ngoài ra, đô cao được thiết kế thấp hơn để phù hợp với các phòng có trần thấp. Bộ điều khiển Sentinel™ Gold được cải tiến với nhiều tính năng mới.