Hội thảo của Esco về an toàn sinh học Việt Nam


Jul 30, 2014

Hội thảo của Esco về an toàn sinh học Việt Nam

Esco được biết đến không chỉ bởi chất lượng của sản phẩm mà còn bởi chất lượng của những buổi hội thảo. Để những nhà nghiên cứu làm việc một cách an toàn, Esco Việt Nam làm các buổi hội thảo trên toàn quốc để truyền bá thông tin liên quan đến an toàn sinh học.  Kiến thức an toàn sinh học là bước đầu tiên trước bất kỳ phát minh nào!

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn Esco Việt Nam đến và giới thiệu cho các bạn Hội Thảo về kiến thức an toàn sinh học của chúng tôi!

 

 

 

Ngày 30/05/2014, Esco Việt Nam đã tổ chức hội thảo tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ngày 25/07/2014, Esco Việt Nam đã tổ chức hội thảo tại Trung Tâm Chẩn Đoán Thú Y Trung Ương ở Hà Nội.