Tủ thao tác cân mẫu bột

Một sản phẩm thích hợp cho các thao tác cân mẫu bột, mẫu bụi.