Buồng cấy/Thiết bị dược khoa

Pha chế, lấy mẫu và nạp liệu dược phẩm an toàn và hiệu quả hơn với dòng sản phẩm của Esco dành cho Pharmacon™ Downflow Booths. Đúc kết kinh nghiệm gần 30 năm trong lĩnh vực tạo khí sạch và thiết kế buồng cấy cho ngành công nghiệp dược phẩm, những buồng pha chế của chúng tôi cung cấp hiệu suất chất lượng và phù hợp với các tiêu chuẩn mới nhất về an toàn và bảo vệ môi trường.