Tủ thao tác IVF

Hiện nay, IVF càng ngày càng phổ biến và được ứng dụng rộng rãi. Tủ thao tác IVF của Esco được thiết kế để tối ưu hóa khả năng thao tác cho IVF. Tủ được thiết kế để đảm bảo vô trùng tối đa cho mẫu và khả năng giữ nhiệt độ mẫu ở 37 oC, đồng thời tạo khả năng tối đa cho việc đặt các kính hiểm vi.