Xem tất cả sản phẩm
Cần tư vấn về sản phẩm
Yêu cầu báo giá

Esco World Class. Worldwide.

Kể từ khi thành lập năm 1978, Esco đã đại diện cho sự đổi mới và thiết kế đi trước thời đại, và được kết hợp với các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Tập đoàn Esco còn dành riêng cống hiến trong việc cung cấp giải pháp sáng tạo cho lâm sàng, khoa học đời sống, nghiên cứu, công nghiệp, phòng thí nghiệm, dược phẩm và cộng đồng IVF. Esco luôn nắm bắt cơ hội đáp ứng nhu cầu của thế giới, mục đích tiến tới của chúng tôi không chỉ nhằm đóng góp vào sự tiến bộ của những khám phá khoa học mà còn tạo ra cho thế giới một nơi ở tốt hơn, an toàn hơn và sống khỏe mạnh hơn.