Tủ lạnh âm sâu Lexicon

Tủ bảo quản lạnh của Esco gồm Lexicon® ULT và dòng HP. Tủ lạnh âm sâu(ULT) đươc sử dụng rộng rãi trong  nghiên cứu khoa học để lưu trữ và bảo quản mẫu trong thời gian dài. Tủ lạnh âm sâu thường được sử dụng ở -80oC hoạt động liên tục nhiều năm, độ tín cậy là yếu tố rất quan trọng đối với các nhà nghiên cứu. Cấu trúc của tủ được làm từ các thành phần chất lượng cao với thiết kế tiết kiệm năng lượng hiệu quả, tủ lạnh âm sâu của Esco với khả năng bảo vệ đỉnh cao, có thể chịu đựng được những thử nghiệm trong thời gian dài, đảm bảo tính toàn vẹn mẫu nghiên cứu.

Dòng tủ bảo quản HP của Esco được thiết kế sử dụng cho các phòng thí nghiệm, bảo vệ mẫu ưu việt trong thời gian dài, với độ tin cậy cao và đảm bảo chất lượng với các mẫu đặc biệt.

Thiết kế với hệ thống khí cưỡng bức của Esco thông minh và tự động khử tuyết, điều này tạo cho tủ khả năng hoạt động cao để bảo vệ mẫu và nó làm cho sản phẩm tủ bảo quản lạnh dòng HP của Esco trở thành sản phẩm có giá trị tốt nhất trên thị trường.