Voyager Software

 Voyager Software

Điều khiển theo dõi và truy cập dữ liệu

 • Theo dõi liên tục và tự động tất cả các chỉ tiêu thiết bị (Nhiệt độ, CO2, RH…) để xác định hoạt động của thiết bị và tiêu chuẩn thử nghiệm
 • Cho phép một nhà nghiên cứu có thể quan sát và theo dõi nhiều chỉ tiêu, nhiều thiết bị trong cùng một thời gian
 • Lưu và xuất dữ liệu trong nhật ký dưới nhiều đinh dạng khác nhau từ nhiều thiết bị
 • Tự động gửi email dữ liệu từ nhật ký tới người sử dụng với thời gian đặt trước
 • Tải dữ liệu từ bộ nhớ thiết bị (chỉ thiết bị tích hợp bộ nhớ dữ liệu… ví dụ như CO2)

Cảnh báo

 • Yoyager có thể được kích hoạt một cảnh báo nếu người sử dụng đặt trước giới hạn cảnh báo
 • Phần mềm Voyager khi phát hiện có lỗi xảy ra, phần mềm sẽ tự động gửi email thông báo để bảo vệ mẫu và thí nghiệm.
 • Tài liệu lưu trữ toàn bộ cảnh báo với ngày và giờ

Chương trình điều khiển và cấu hình thiết bị

 • Phần mềm cho phép phát triển chương trình dễ dàng với giao diện và đồ họa đơn giản
 • Phần mềm cho phép tải chương trình từ nhiều thiết bị khác của Esco, đảm bảo thí nghiệm được thực hiện nhất quán trên nhiều thiết bị Esco

 

Minimum System Requirements

 • Operation system: 32-bit or 64-bit Windows 2000, 2003 Server, XP, 7, and 10.
 • Memory: 4 GB
 • Hard disk space: 10 GB
 • Interface: USB/RS232/RS485
 • Prerequisite Software: .NET Framework 2.0 (included)
  Windows Installer 3.1 (included)

 

*Internet connection required for email alert feature.